Vietnam

Public Holidays in Vietnam 2019
A list of public holidays observed in Vietnam

Date Name
Tuesday 1/1/2019 New Year's Day
Tết dương lịch
Public
Tuesday 4/30/2019 Reunification Day
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Public
Wednesday 5/1/2019 Labour Day
Ngày Quốc tế lao động
Public
Tuesday 10/1/2019 National Day
Quốc khánh
Public
Startdate Enddate Days Need Bridge Day
12/29/2018 1/1/2019 4
4/27/2019 4/30/2019 4
9/28/2019 10/1/2019 4