Greenland

Public Holidays in Greenland 2024
A list of public holidays observed in Greenland

Date Name
Monday 1/1/2024 New Year's Day
New Year's Day
Public
Saturday 1/6/2024 Epiphany
Epiphany
Public
Thursday 3/28/2024 Maundy Thursday
Maundy Thursday
Public
Friday 3/29/2024 Good Friday
Vendredi saint
Public
Sunday 3/31/2024 Easter Sunday
Easter Sunday
Public
Monday 4/1/2024 Easter Monday
Lundi de Pâques
Public
Friday 4/26/2024 Store Bededag
Store Bededag
Public
Thursday 5/9/2024 Ascension Day
Ascension Day
Public
Monday 5/20/2024 Whit Monday
Whit Monday
Public
Friday 6/21/2024 Ullortuneq
Ullortuneq
Public
Tuesday 12/24/2024 Christmas Eve
Christmas Eve
Public
Wednesday 12/25/2024 Christmas Day
Christmas Day
Public
Thursday 12/26/2024 St. Stephen's Day
St. Stephen's Day
Public
Tuesday 12/31/2024 New Year's Eve
New Year's Eve
Public
Startdate Enddate Days Need Bridge Day
12/30/2023 1/1/2024 3
3/28/2024 3/31/2024 4
3/29/2024 3/31/2024 3
3/30/2024 4/1/2024 3
4/26/2024 4/28/2024 3
5/9/2024 5/12/2024 4
5/18/2024 5/20/2024 3
6/21/2024 6/23/2024 3
12/21/2024 12/24/2024 4
12/26/2024 12/29/2024 4
12/28/2024 12/31/2024 4