Greenland

Public Holidays in Greenland 2020
A list of public holidays observed in Greenland

Date Name
Wednesday 1/1/2020 New Year's Day
New Year's Day
Public
Monday 1/6/2020 Epiphany
Epiphany
Public
Thursday 4/9/2020 Maundy Thursday
Maundy Thursday
Public
Friday 4/10/2020 Good Friday
Vendredi saint
Public
Sunday 4/12/2020 Easter Sunday
Easter Sunday
Public
Monday 4/13/2020 Easter Monday
Lundi de Pâques
Public
Friday 5/8/2020 Store Bededag
Store Bededag
Public
Thursday 5/21/2020 Ascension Day
Ascension Day
Public
Monday 6/1/2020 Whit Monday
Whit Monday
Public
Sunday 6/21/2020 Ullortuneq
Ullortuneq
Public
Thursday 12/24/2020 Christmas Eve
Christmas Eve
Public
Friday 12/25/2020 Christmas Day
Christmas Day
Public
Saturday 12/26/2020 St. Stephen's Day
St. Stephen's Day
Public
Thursday 12/31/2020 New Year's Eve
New Year's Eve
Public
Startdate Enddate Days Need Bridge Day
1/4/2020 1/6/2020 3
4/9/2020 4/12/2020 4
4/10/2020 4/12/2020 3
4/11/2020 4/13/2020 3
5/8/2020 5/10/2020 3
5/21/2020 5/24/2020 4
5/30/2020 6/1/2020 3
12/24/2020 12/27/2020 4
12/25/2020 12/27/2020 3
12/31/2020 1/3/2021 4